Najpredávanejšie produkty

Zľavnené produkty

Nové produkty

 • Lenovo M720q Tiny
  Lenovo M720q Tiny

  Intel i5-9500T/8GB DDR4/256GB SSD NvME/Win11Pro- ZÁRUKA 2 ROKY Malé,...

  272,40 €
 • HP EliteDesk 800 G2 DM
  HP EliteDesk 800 G2 DM

  Intel Core i5-6500 3,2GHz/8GB DDR4/256GB SSD/W11Pro  - ZÁRUKA 2 ROKY

  126,00 €

Všeobecné ustanovenia

Všetok tovar, ktorý sa nachádza na našich stránkach je použitý - repasovaný pokiaľ nie je uvedené inak. Tovar je riadne skontrolovaný a otestovaný bez akýchkoľvek hardvérových chýb. Použitý -  repasovaný tovar väčšinou neobsahuje originálne balenia + príslušenstvo (napr. manuál, média atď.). Použitý - repasovaný tovar môže mať znaky opotrebenia ako sú napríklad menšie škrabance a odreniny. Na použitý - repasovaný tovar poskytujeme štandardne minimálne 12 mesačnú zákonom stanovenú záručnú lehotu alebo nadštandardnú záruku viac ako 12 mesiacov ak je to uvedené pri produkte v čase pri jeho kúpe. Na tovar ktorý je zakúpený ako nový poskytujeme štandardne 24 mesačnú zákonom stanovenú záručnú lehotu. V prípade reklamácie záručná lehota sa predlžuje o dobu, ktorú bol výrobok v záručnej oprave. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenia užívateľom a závady zapríčinené nekorektným narábaním používateľa s daným produktom/tovarom. Za vadu tovaru, na ktorú predávajúci kupujúceho upozornil a tovar kupujúcemu predal za nižšiu cenu ako kompenzáciu vady, predávajúci nezodpovedá v zmysle ustanovenia § 618 Občianskeho zákoníka. Pri zakúpení použitých-repasovaných notebookov, záložných zdrojov - ups a zariadeniach ktoré akokoľvek využívajú na svoju funkčnosť batériu sa záruka na batériu nevzťahuje podľa Občianskeho zákonníka. Záručná doba začína dňom prevzatia tovaru kupujúcim pri osobnom odbere alebo dňom prevzatia zásielky kupujúcim pri zasielaní tovaru poštou alebo kuriérskou spoločnosťou. Pri zásielkach si skontrolujte, či zásielka-tovar nie je poškodená priamo pri preberaní pred pracovníkom na pošte alebo kuriérom. Kontaktné údaje na dodávateľa a prevádzkovateľa sú uvedené v záložke „kontakt“. Všetky uvádzané ceny sú vrátane 20 % DPH. Faktúru – daňový doklad, ktorý je zároveň záručným listom, zasielame buď spolu s tovarom alebo priamo na email zákazníka uvedený v konkrétnej objednávke.
 

Doručenie/vyzdvihnutie tovaru

Pri objednávaní tovaru máte možnosť výberu osobného vyzdvihnutia tovaru alebo doručenia tovaru kuriérskou spoločnosťou priamo na Vašu adresu.

Osobné vyzdvihnutie - Ak zvolíte možnosť osobného vyzdvihnutia tovaru - tovar si môžete vyzdvihnúť na odberných adresách našej firmy podľa Vášho výberu v objednávke (odberné miesto - adresa: Studená 5, 821 04 Bratislava) - upozornenie - pre osobné vyzdvihnutie tovaru je nutné nás vopred kontaktovať a dohodnúť si presný termín vyzdvihnutia, ktorý je možný v pracovných hodinách a to (po - pi od 09:00 do 16:00). Osobné vyzdvihnutie tovaru je zdarma.

Doručenie kuriérskou spoločnosťou - V prípade že pri vytváraní objednávky zvolíte možnosť doručenia tovaru kuriérom bude Vám tovar zaslaný zásielkou priamo na Vašu adresu dodania kuriérskou spoločnosťou podľa Vášho výberu v objednávke.  Zásielky zasielame zvyčajne najneskôr nasledujúci pracovný deň. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo na omeškanie zaslania zásielky respektíve doručenia zásielky v prípade akejkoľvek neočakávanej príčiny či už z našej strany alebo zo strany kuriérskej spoločnosti. Na takúto situáciu sa budeme snažiť zákazníka informovať v čo najkratšom čase. V prípade platby bankovým prevodom zasielame tovar až po pripísaní celkovej sumy za danú objednávku na náš bankový účet.

Cena za doručenie kuriérskou spoločnosťou:

4,50€ bez DPH (5,40€ s DPH) - dĺžka doručenia do 24hod. (v pracovné dni)

Pri objednaní tovaru nad sumu 100€ bez DPH (120€ s DPH) - doručenie kuriérskou spoločnosťou zdarma

Prepravné poplatky zahŕňajú manipuláciu a balné, ako aj náklady na prepravu. Manipulačné poplatky sú obyčajne pevne stanovené. Dopravné poplatky sa môžu líšiť v závislosti od celkovej hmotnosti zásielky. Na prípadné zmeny v poplatkoch za doručenie Vás vopred upozorníme. Odporúčame Vám zoskupovať položky do jednej objednávky. Nemôžeme Vám garantovať že budeme môcť zoskupiť dve odlišné oddelené objednávky. Prepravné poplatky sa v takomto prípade môžu vzťahovať na každú z nich.

Platobné podmienky

Za objednaný tovar je možné zaplatiť :

- v hotovosti pri prevzatí tovaru osobne alebo na dobierku
- online platobnou kartou cez platobnú bránu GP-webpay
- prevodným príkazom na náš bankový účet
- kúpou tovaru na splátky cez Quatro

Cenník opráv

1. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.
2. V prípade neoprávnenej reklamácie nie sú zákazníkovi účtované žiadne poplatky.
3. Pri mimo záručných opravách je účtovaná hodinová sadzba vo výške 20 Eur bez DPH, teda 24€ s DPH za každú začatú hodinu pri dodaní tovaru zákazníkom na adresu našej firmy. V prípade mimozáručnej opravy na požiadanie vykonanej priamo u zákazníka - ak to okolnosti dovoľujú -  je účtovaná hodinová sadzba vo výške 25 Eur bez DPH,  teda 30€ s DPH za každú začatú hodinu + dopravné náklady medzi adresou našej firmy a adresou vykonania opravy - sadzba je 0,33€/km + 20% DPH, teda 0,40€ s DPH
4. Firma AB-TECH s.r.o. neručí za žiadne dáta zákazníka. Je preto v jeho vlastnom záujme, aby si zaistil ich pravidelné zálohovanie. Pred odovzdaním počítača, notebooku (disku) do opravy, musí zákazník dopredu počítať s ich prípadnou stratou.

Reklamačný poriadok

Nárok na uplatnenie záruky

1. Tento reklamačný poriadok upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri uplatňovaní záručných a pozáručných opráv.
2. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar a služby, zakúpené v spoločnosti AB-TECH s.r.o. a jeho reklamácia je v súlade s týmto reklamačným poriadkom.
3. Základnou podmienkou pre uplatnenie reklamácie je predloženie originálneho dokladu o zaplatení tovaru resp. dokladu o kúpe (faktúry).
4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dohodnuté iné záručné podmienky.
5. Kupujúci má právo uplatniť záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady tovaru, vzťahuje sa na naň záruka a bol zakúpený od našej firmy.
6. Pri tovare typu software sa záruka vzťahuje výhradne na fyzickú čitateľnosť inštalačných médií. V okamžiku odstránenia ochranných prostriedkov (fólií, pečatí, otvorenie obálky, apod.) sa kupujúci stáva oprávneným užívateľom softwarového produktu a akceptuje licenčné podmienky výrobcu software. Tento druh tovaru už nie je možné vrátiť predávajúcemu.
7. Kupujúci nemá právo uplatniť si záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvorenia zmluvy upovedomený, alebo s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola zmluva uzatvorená, musel vedieť.
8. Predávajúci, v zmysle platných zákonov, si vyhradzuje právo nahradiť chybný a neopraviteľný tovar za iný, s porovnateľnými technickými parametrami.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch :

- stratou dokladu o kúpe, resp. stratou záručného listu.
- pokiaľ vypršala pri reklamovanom tovare dňom prevzatia do opravy záručná doba
- porušením ochranných či záručných pečatí a nálepiek (pokiaľ sú na výrobku) neoprávnenou osobou
- mechanickým poškodením tovaru
- elektrickým poškodením (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) zapríčinené užívateľom
- poškodením tovaru prepravou pri zasielaní tovaru späť do našej firmy (tieto škody je nutné riešiť priamo s dopravcom, odporúčame Vám preto tovar poistiť)
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi kancelárskemu prostrediu
- neodbornou inštaláciou, používaním, obsluhou, alebo zanedbávaním starostlivosti o tovar
- pokiaľ bol tovar alebo jeho časť poškodená počítačovým vírom.
- ak sa porucha prejaví iba u software-u, alebo použitím neautorizovaného software-u a spotrebného materiálu
- ak tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácií, alebo všeobecnými zásadami.
- prevedením nekvalifikovaného zásahu, či zmenou parametrov.
- zapojením do elektrickej siete neodpovedajúcej príslušnej STN.
- ak bol tovar poškodený živlami.

Spôsob prevedenia reklamácie

1. Ak ide o vadu odstrániteľnú, predávajúci vadu odstráni a to bez zbytočného odkladu.
2. Ak ide o vadu, ktorá sa nedá odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohla byť vec riadne používaná ako vec bez chyby, predávajúci vyrieši reklamáciu :
a) výmenu veci za vec inú funkčnú takých istých, alebo lepších technických parametrov, alebo
b) v prípade, že nemôže predávajúci previesť výmenu tovaru za iný, uzatvorí reklamáciu vystavením dobropisu na chybnú vec.
3. Pokiaľ ide o vadu, ktorá nebráni riadnemu používaniu veci, má kupujúci požadovať poskytnutie primeranej zľavy. 
4. Reklamácia sa vybavuje výhradne na základe písomnej reklamácie (môžete využiť nasledovný reklamačný formulár ). Zákazník je povinný reklamovať vady písomne s uvedením doby, kedy sa vada prejavila po prvýkrát a spôsob akým sa vada prejavuje, prípadne iné skutočnosti potrebné k posúdeniu a odstráneniu vady.
5. Všetky informácie o priebehu reklamácie je možné získať prostredníctvom kontaktovania našej firmy telefonicky, alebo emailovou komunikáciou cez uvedené kontakty na našej webstránke, alebo zaslaním resp. osobným doručením tovaru vrátane popisu vady a kópie dokladu o kúpe. 
6. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje iba k popisu chyby uvedenej zákazníkom v reklamácií
7. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
8. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov. 

Ochrana osobných údajov

  1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
  2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
  3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
  4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

  a)      právo na informácie, ktoré sú plnené týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
  b)      právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvané, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
  c)      právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
  d)      právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
  e)      právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
  f)       právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
  g)      právo na prenosnosť osobných údajov,
  h)      právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom.

  1. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

   

Právo na odstúpenie od zmluvy

 1. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení §7 anasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou.
 3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. 
 6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru
 8. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

 

 

   Formulár - odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

 Kupujúci:                                                                                                  Predávajúci

Meno: ..............................................................                                        AB-TECH s.r.o.
Adresa: .............................................................                                       Trlinská 522/28
.........................................................................                                         900 81 Šenkvice
.........................................................................                                         IČO: 45400717 
Telefón................................................................                                     Telefón:  +421 907 144 844
E-mail:...............................................................                                        E-mail: info@datatech.sk
 
 
 
Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej:                             ◊ kúpnej zmluvy
(označte jednu z možností)                                                                   ◊ zmluvy o poskytnutí služby

Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky www.datatech.sk
 
Bola mi zaslaná potvrdená objednávka číslo:.....................................dňa................................

Tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia).........................................číslo faktúry:.................. 
 
 
Žiadam preto o vrátenie:                    ◊ plnej hodnoty faktúry (všetok tovar je odstúpený od zmluvy)
(označte len jednu možnosť)              ◊ čiastočnej hodnoty faktúry (len časť tovaru je predmetom odstúpenia od zmluvy)                                                                     

Názov vráteného predmetu zmluvy a počet kusov (iba ak vraciate len časť predmetu zmluvy):

...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................,
....................................................................................................................................................

Požadovaná hodnota k vráteniu:............................€.............centov

Požadovanú sumu mi vráťte (označte jednu z možností):          

◊ poštovým poukazom na moju adresu (uvedená hore)
◊ prevodom na účet číslo/kód banky alebo IBAN:...................................................................................

Sumarizácia zásielky:
1.Odstúpenie od zmluvy 
2.Faktúra
3.Tovar, ak je predmetom odstúpenia
4.Príslušenstvo (ak je predmetom odstúpenia tovar)

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru. Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu.

 

V .................................................dňa.....................................................................

Podpis.........................................................